นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

มุ่งสู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความโดย อรทิพย์ อ้อทอง ผู้จัดการอาวุโสความยั่งยืนของบริษัทเดลต้า ประเทศไทย

เช่นเดียวกับกรุงโรมที่ไม่ได้สร้างเสร็จภายในหนึ่งวัน กระบวนการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทย เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมองการณ์ไกลและวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร การทำงานทีม DET SD และการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกคนในองค์กรของเรา

ในตอนที่ 2 ของซีรีส์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) ของเดลต้า ประเทศไทย เราจะมาดูทีม SD ของเราให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นว่าคุณค่าของ SD เป็นประโยชน์ต่อเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

  • เป้าหมายของทีม SD คืออะไร?
  • ทีม SD วัดผลความยั่งยืนอย่างไร?
  • คุณค่าของกิจกรรม SD ต่องานของเราคืออะไร?

เป้าหมายของทีม SD คืออะไร?

ในปัจจุบัน ลูกค้า นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลของเราให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) ของบริษัทมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเดลต้าเพื่อประโยชน์ในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายของทีม DET SD คือการช่วยให้เดลต้าตระหนักและคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในเทรนด์โลกเพื่อผลักดันการเติบโตในระยะยาวของเราทั้งในตลาด Blue Ocean และ White Ocean ในการดำเนินการนี้ เราได้ทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ของเดลต้าที่เกี่ยวข้องเพื่อ

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ESG ของเรา
  • ปรึกษาและปรับแนวทางการปฏิบัติงานของ ESG ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงกระบวนการ Data-Driven Process ในองค์กรของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนของบริษัทในพื้นที่ที่จำเป็นและเปิดเผยผลการดำเนินงาน ESG ของเดลต้าต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทั่วไป

ทีม SD วัดผลความยั่งยืนอย่างไร?

GRI เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจ หรือองค์กรอื่น ๆ รับผิดชอบต่อผลกระทบที่พวกเขาได้สร้างขึ้น โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารถึงผลกระทบเหล่านั้น มาตรฐาน GRI จึงเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ซึ่งทีม DET SD ได้เปิดเผยข้อมูลมากกว่า 1,200 data point และ 219 KPI ต่อปีให้กับ GRI และเพื่อรักษาระดับความโปร่งใสสูงสุด เราจะไม่ละเลยแม้แต่ KPI เดียวที่จำเป็นตามมาตรฐาน GRI ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล SD ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลเพื่อคัดลอกและวางในฟอร์มเท่านั้น ในทางปฏิบัติ เราจำเป็นต้องสร้างและกำหนดมาตรฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องและการคำนวณตามหลักการ GRI 5 ประการ เพื่อคุณภาพของรายงาน ซึ่งได้แก่

  1. ความถูกต้อง
  2. สมดุล
  3. ความชัดเจน
  4. พัฒนาต่อเนื่อง
  5. ทันสมัย

บ่อยครั้งที่เราได้รับมอบหมายให้ใช้นโยบายข้ามสายงานและค้นหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมายืนยันว่าบริษัทของเราสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและพิสูจน์ได้ของเราถูกใช้เป็นหลักฐานต่อสาธารณะ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการได้รับเลือกเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

DJSI Corporate Sustainability Assessment มีข้อมูล 600 ข้อมูล คำถาม 120 ข้อ เกณฑ์คะแนน 20 คะแนน ใน 3 มิติของ ESG ซึ่งเราได้ส่งหลักฐานสนับสนุนและไฟล์การคำนวณกว่า 1,000 รายการที่แนบมากับแบบสอบถามของ DJSI เพื่อพิสูจน์ความเป็นเลิศของเดลต้า ประเทศไทย ในการเปิดเผย SD Report ต่อสาธารณะ

คุณค่าของกิจกรรม SD ต่องานของเราคืออะไร?

บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกมองว่าธุรกิจสีเขียวและค่านิยม ESG เป็นชายขอบใหม่สำหรับการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ที่เดลต้า เราได้ระบุขอบเขตที่เราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

กิจกรรมของเดลต้า

คุณค่า

ลงทุน 5% ของรายได้ต่อปีในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกค้าของเรา

รักษารายงานธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยมและคะแนน AGM

มีความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

เดลต้า ประเทศไทยได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ส่งเสริมเทคโนโลยีของ SME ผ่านโครงการ Delta Angel Fund

ลูกค้าสามารถดูการสำรวจแหล่งจัดหาเทคโนโลยีทางเลือกของเรา

ขยายการดำเนินงานทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชั่นที่ลูกค้าของเราต้องการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ และจัดเตรียมสถานที่ทำงานแห่งโอกาสและเท่าเทียมให้กับผู้หญิงในฐานะบริษัทข้ามชาติ

เราสนับสนุนลูกค้าด้วยห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ

การส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านการศึกษาผ่านโครงการ Delta Cup โครงการ Delta Energy Education Program ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และเพิ่มทักษะในการดำเนินงานใน Industry 4.0

การตรวจสอบการผลิตทั้งหมดด้วย Responsible Business Alliance (RBA)

ออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด

ความปลอดภัยของลูกค้าสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กไปจนถึงโซลูชั่นขนาดใหญ่ทั้งหมดของเรา

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยลูกค้าของเราเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและลดแก๊สเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

สนับสนุนให้ลูกค้าของเรา “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เพื่อโลกของเราอยู่เสมอ

80% ของผลิตภัณฑ์ของเราทำจากโลหะและแร่ธาตุได้รับการออกแบบให้ถอดประกอบและรีไซเคิลได้ง่ายหลังอายุการใช้งาน

 

การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมการดำเนินการของเรา สามารถติดต่อได้ที่ Delta Thailand SD และคุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงานรายงานความยั่งยืนประจำปีของเรา และเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เดลต้าเป็นบริษัทที่มีส่วนช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับทุกคน

เกี่ยวกับผู้เขียน (แขกรับเชิญ)

ฉันเกิดในช่วงระหว่างคนรุ่น Gen X และ Gen Y สำเร็จการศึกษาสายสังคมและปริญญาโทด้านการประกอบการ/การจัดการ ฉันชื่นชอบศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม ปรัชญาเปรียบเทียบและวิทยาศาสตร์ ฉันเข้าทำงานกับเดลต้า ประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโรงงานในปี 2542 และจากการเรียนรู้อย่างยาวนาน การเอาชนะความท้าทาย และความปรารถนาที่จะค้นพบความเป็นเลิศที่ซ่อนอยู่ของเดลต้า ฉันได้ค้นพบบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการการพัฒนาความยั่งยืน ฉันชอบทำสวน ทำอาหาร อ่านหนังสือ และทำงาน D.I.Y. กับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของฉัน สามารถแบ่งปันกิจกรรมที่สร้างสมดุลการใช้ชีวิตและการทำงานกับฉันได้ที่ IG: Aonthip.Kate

Share this post:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ใส่ความเห็น

You can also reach us at 360@deltathailand.com.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

8 − four =