นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

บทบาท HR ในการสร้างสถานที่ทำงานการผลิตที่หลากหลายและครอบคลุมที่ซึ่งผู้หญิงขับเคลื่อนนวัตกรรม

บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟในวันสตรีสากลกับ Sherry Lin, Delta SEA CHRO

Delta SEA

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2564 – ในขณะที่เราเฉลิมฉลองวันสตรีสากล บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างนำความก้าวหน้าของเราในด้านความเท่าเทียมทางเพศและมองหาวิธีเพื่อลดช่องว่าง จากข้อมูลของ UN Women ประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นผู้นำระดับอาวุโสมากกว่าทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และค่าเฉลี่ยทั่วโลก บริษัทตลาดระดับกลางของประเทศไทยผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงถึง 32% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกและเอเชียแปซิฟิกที่ 27% และ 26% ตามลำดับ ในขณะเดียวกันจำนวนธุรกิจในกลุ่มนี้ที่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงลดลง 19% -14% จากปี 2562 ถึง 2563

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง CEO/MD ในประเทศไทย 24% เป็นผู้หญิง เทียบเป็น 20% และ 13% ของทั่วโลกและ APAC ตามลำดับ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สุดสำหรับผู้หญิงในประเทศไทยคือ CFO ซึ่งมี 43% ทำให้ประเทศไทยมี CFO หญิงที่เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในโลกและมี CEO หญิงที่เปอร์เซ็นต์สูงสุดเป็นอันดับสาม

ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เดลต้า ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี และความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้นำหญิงที่เป็นที่ประจักษ์ของเดลต้า ประเทศไทย ได้แก่ CFO CHRO หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและผู้นำกลุ่มธุรกิจและการผลิตทั่วทั้งบริษัท และด้วยพนักงานที่เป็นผู้หญิงกว่า 80% บริษัทของเราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้หญิง

สำหรับวันสตรีสากลปี 2564 Sherry Lin CHRO จาก Delta SEA ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ โดยเธอเล่าให้เราฟังว่าเหตุใดความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจึงมีความสำคัญต่อบริษัท เธอเป็นผู้นำในการสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมกันได้อย่างไร และความคิดส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี

อะไรคือประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่หลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้หญิงสามารถประสบความสำเร็จตามความฝันของพวกเธอได้?

Delta SEA

วัฒนธรรมที่หลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การมีสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างศักยภาพในที่ทำงานพิสูจน์ให้พนักงานหญิงของเราเห็นว่าพวกเธอสามารถมีส่วนร่วมในความสามารถในวิชาชีพของตนเองและช่วยบริษัทในประสบความสำเร็จ

ที่เดลต้า ประเทศไทย เรามีผู้หญิงโดดเด่นและกระตือรือร้นอยู่ในตำแหน่งระดับสูงจำนวนมาก ฉันคิดว่าผู้นำหญิงของเราเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับผู้หญิงทุกคน เพราะพวกเธอแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญคือความสามารถของแต่ละคน

หากคุณมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอน และในที่สุดท้ายก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำระดับสูงในอนาคต โดยไม่มีเรื่องเพศหรือภูมิหลังของคุณมาเป็นกำแพง

คุณคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดสำหรับความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมการผลิต และอะไรคือกลยุทธ์และการดำเนินการที่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้เพื่อช่วยให้องค์กรของพวกเขาลดช่องว่างระหว่างเพศได้?

มีอุปสรรคสำหรับผู้หญิงที่ทำงานในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก นั่นคือเหตุผลที่เราต้องดำเนินการเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรกับผู้หญิง ซึ่งทำให้ผู้หญิงและคุณแม่ทำงานได้ง่ายเหมือนผู้ชาย

ตัวอย่างเช่น ที่เดลต้า ประเทศไทย เราจัดเตรียมการทำงานจากที่บ้านสำหรับพนักงานหญิงและผู้ที่สามารถทำได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่โรงงานของเรา เราได้จัดทำห้องพักผ่อนพิเศษห้องให้นม ที่จอดรถ และพื้นที่สายการผลิตสำหรับสตรีมีครรภ์โดยเฉพาะ

ในอนาคต เรายังวางแผนที่จะเสนอการลาเพื่อดูแลครอบครัว การตรวจร่างกายสำหรับผู้หญิง หรือแม้แต่บริการรับเลี้ยงเด็ก สำหรับการศึกษาต่อและการเรียนรู้ เราทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะในสถานที่ทำงาน STEM เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานหญิงให้พร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

คุณนำฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเดลต้า ประเทศไทย เพื่อท้าทายประเด็นที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในทุกระดับของบริษัทอย่างไร?

ขั้นแรกคือการแจ้งปัญหาที่เราประสบในฐานะผู้หญิงแล้วหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สะดวกต่อการพูดคุย เรามีช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันกว่า 10 ช่องทาง สำหรับพนักงานของเราในการรายงานปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา ซึ่งรวมถึงช่องทางดิจิทัลอย่าง LINE Facebook และ LinkedIn ตลอดจนการพบปะแบบใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารในกิจกรรม Coffee Talks และ Executive Lunch Talk

นอกจากนี้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกพนักงานสัมพันธ์และมีคณะกรรมการการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะเพื่อจัดการปัญหาเฉพาะจุด เรามีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยที่รับรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตนผ่านทางอีเมล์ ไปรษณีย์และโทรศัพท์ ในอนาคต เราวางแผนที่จะสร้าง Woman’s Power Forum เพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในองค์กรของเราโดยเฉพาะ

HR จะช่วยให้พนักงานหยุดอคติทางเพศในกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรม/การเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทของ STEM ได้อย่างไร?

Delta SEA

ฉันเชื่อว่าจะต้องมีกฎหมายและการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อขจัดอคติทางเพศในทุกที่ ปัจจุบันตามกฎหมายแรงงานไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศใด ๆ ในระหว่างการจ้างงาน การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือความสามารถของทุกคนแทนที่จะเป็นเพศของพวกเขา ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เราสามารถให้โอกาสผู้หญิงทุกคนในเดลต้าที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยุติธรรม

อะไรคือข้อดีอันดับต้น ๆ ที่ผู้จัดการและผู้นำหญิงเสนอ และอะไรคือประโยชน์สูงสุดสำหรับทีมที่มีความเสมอภาคระหว่างเพศ?

ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้นำหญิงคือ เรามีแนวทางใหม่และบางครั้งอาจมีอิทธิพลมากกว่าการสื่อสารในบรรดาผู้นำชายระดับสูง บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีตระหนักถึงคุณค่าจากความคิดและสิ่งนี้มาจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย

การมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่งนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงให้ราบรื่นยิ่งขึ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีความเสมอภาคระหว่างเพศในทีมของเรา

อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของคุณในฐานะผู้นำผู้หญิงและมันเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร?

สำหรับฉันคิดว่าความท้าทายทุกครั้งใหญ่พอ ๆ กัน เพราะไม่มีสถานการณ์ใดเหมือนกันเลย การทำงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้ฉันเติบโตขึ้นภายในพื้นที่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดอาชีพการงาน ฉันค้นพบว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญไม่ใช่แค่ภูมิหลังของคุณ แต่รวมถึงการค้นหาและทำความเข้าใจเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทุกวัน

การคิดเชิงตรรกะขั้นสูงจึงมีความสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคนและคุณต้องมีความทะเยอทะยานเพียงพอที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและดำเนินการอย่างเหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณต้องเรียนรู้ สร้างสรรค์และคิดค้นอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำหญิง ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนทีมของคุณเพื่อให้มีมาตรฐานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ผู้หญิงสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความมั่นใจและมีอิสระ และสนับสนุนผู้หญิงอาชีพสายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

Delta SEA

ความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตมักมาจากความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ประกอบกันเป็นก้าวสำคัญ จำไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางและคุณจะได้รับความมั่นใจในระหว่างการเติบโต และเมื่อความมั่นใจของคุณมีมากขึ้น สุดท้ายคุณก็จะได้รับคำชมและการชื่นชมจากคนอื่นมากขึ้น ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์จะทำให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้น

ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คุณจะต้องสะสมเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองในฐานะผู้หญิงทำงาน ตัวอย่างเช่น ฉันทำงานในฐานะ CHRO ในเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรม TFT-LDC มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น เมื่อฉันเข้ามาทำงานกับเดลต้า ฉันจึงมั่นใจที่จะเผชิญกับความท้าทายและสถานการณ์ที่ยากลำบาก และฉันยังสามารถทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูงของเราได้เป็นอย่างดีเพราะความรู้และประสบการณ์ของฉัน

ฉันคิดว่าสังคมควรให้โอกาสผู้หญิงมากขึ้นและในฐานะผู้นำ ฉันทุ่มเทกับงานที่รับผิดชอบมาโดยตลอดเพื่อปลูกฝังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้กลายเป็นผู้นำในฝ่ายทรัพยากรบุคคล จนถึงตอนนี้ ฉันได้สร้าง CHRO แล้วจำนวน 10 คน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ทุกคนจะช่วยให้ผู้หญิงรับมือกับความท้าทายและยืนหยัดเป็นผู้นำเพื่อสิทธิสตรีทั้งในที่ทำงานและในชุมชนได้อย่างไร?

โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าในฐานะผู้หญิงเราต้องมีความมั่นใจและต่อสู้กับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเริ่มจากมุมมองของตัวเองก่อนและแสดงความคิดออกไปอย่างเป็นอิสระ คุณควรยืนหยัดเพื่อสิทธิของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จำไว้ว่าทุกวันนี้เราทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในชีวิตโดยไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คุณมีความสามารถในตัวคุณที่จะประสบความสำเร็จในแบบของคุณเอง แต่ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงหลายคนไม่มั่นใจพอที่จะต่อสู้เพื่อตัวเอง พวกเธอจึงสูญเสียเสียง โอกาส และแม้แต่สิทธิ

แต่ในสังคมปัจจุบันของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดกว้างมากขึ้น ทุกคนควรพูดเพื่อตัวเองและจัดเตรียมจิตตานุภาพและความสามารถในการคว้าโอกาสต่าง ๆ หรือเปิดรับตัวตนของเราในเชิงบวกอยู่เสมอ หากเราทำได้ ท้ายที่สุดทุกคนก็จะเห็นมัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อความหลากหลายและการรวมกลุ่มของเดลต้า ประเทศไทย โปรดเข้าไปที่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนประจำปี และสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือติดต่อฝ่ายบุคคลของเราได้ที่ ร่วมงานกับเรา

David

เกี่ยวกับผู้แต่ง (ทีมบรรณาธิการ)

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ @ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

Share this post:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ใส่ความเห็น

You can also reach us at 360@deltathailand.com.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

five + 13 =