นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

รับสมัครจัดตั้งชมรม

my club

ที่มา
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างทีม และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเดลต้า
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้พนักงานรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งชมรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่พนักงานสนใจร่วมกันได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานอื่นที่มีความชอบหรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน
2. เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมผ่อนคลายจากการทำงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของพนักงาน เพื่อส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
4. เพื่อขจัดความเครียดจากการทำงานและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่พนักงาน

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม
1. ชมรมที่สามารถอนุมัติให้จัดขึ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และมีงบประมาณสนับสนุน
2. สมาชิกชมรมจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบด้วย
1) ประธาน 1 คน
2) รองประธาน 1 คน
3) เหรัญญิก 1 คน
4) กรรมการ 4 คน
3. พนักงานทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้มากกว่าหนึ่งชมรม
4. กิจกรรมของชมรมจะต้องดำเนินการนอกเหนือจากเวลาทำงานเท่านั้น
5. รายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ

วิธีการสมัครขอจัดตั้งชมรม
ติดต่อรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ thaboonk@deltaww.com หรือ โทร 7013 (คุณฐาปกรณ์) ***รับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564***

หมายเหตุ
ขอสงวนชมรมกีฬาบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน

Share this post:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ใส่ความเห็น

You can also reach us at 360@deltathailand.com.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

seventeen − sixteen =