นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้าดัดแปลงสำนักงานตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED ในการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย David Nakayama

การดัดแปลงอาคารหลังเก่าให้เป็น Sustainable Hub นั้นเป็นความพยายามของทีมในการกำหนดแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการพลังงานและความมุ่งมั่นระยะยาวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โชคดีที่เดลต้า ประเทศไทย เรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของเราอย่างต่อเนื่อง

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้สรุป วิธีการที่เดลต้าดัดแปลงอาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED แห่งแรกของประเทศไทย สาขา EBOM (Existing Buildings: Operations and Maintenance) ไว้

โดยในเดือนนี้ เดลต้าชนะรางวัลรางวัล Thailand Energy Awards 2019 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน: อาคารสีเขียว และโรงงานควบคุม เมื่อเรารวมรางวัลล่าสุดนี้เข้ากับอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับของเรา เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้เรากลายเป็นแบบอย่างของความยั่งยืนในประเทศไทย

การจัดการทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ที่สำนักงานใหญ่เดลต้า ประเทศไทย ระบบกักเก็บน้ำฝนสามารถนำมาใช้ภายในได้ 100% เพื่อลดการใช้น้ำโดยรวม มีแท็งก์เก็บน้ำฝนใต้ดินขนาด 75 ลูกบาศก์เมตร เก็บน้ำฝนไว้เพื่อบำบัดและรีไซเคิล

เรายังจัดการกับน้ำเสียที่มาจากอาคารและเก็บไว้ในแท็งก์ น้ำที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อแล้วนั้นจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้ประจำวันในอาคาร รวมถึงใช้ในหอหล่อเย็น HVAC และรดน้ำต้นไม้ ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำของเรา 27 ค่าตัวชี้วัดทุกเดือนและยังมีทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทสี่คนคอยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกวัน

นอกจากนี้ เรายังติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องน้ำ เช่น ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ ก๊อกน้ำอัตโนมัติและโถปัสสาวะแบบไม่ใช้น้ำ และมีมิเตอร์น้ำ 16 เครื่อง ที่ได้รับการปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับการรั่วไหลในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร ระบบหล่อเย็น สวน และระบบบำบัดน้ำเสีย

การลดและจัดการขยะ

การจัดการขยะของเดลต้าครอบคลุมทั้งการผลิต การจัดการและกำจัดขยะรายบุคคล โดยนำมาตรฐานประจำปี 2558 มาใช้ ซึ่งเดลต้าได้กำหนดแผนการขึ้นมาใช้ทั่วทั้งบริษัทเพื่อลดขยะโดยรวม 15% ให้ได้ภายในปี 2563 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม เราได้มีการส่งเอกสารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ทุกคนลดขยะ ขายวัสดุเหลือใช้หรือเศษเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุ

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเป้าหมายการลดปริมาณขยะ เราหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและขวดน้ำดื่ม และตั้งแต่ปี 2560 เราได้หยุดการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกทั้งหมดและหันมาดื่มน้ำจากตู้กดน้ำที่ติดตั้งไว้ทั่วทั้งโรงงานแทน

เราได้นำหลักการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) มาใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สำนักงานและชั้นของร้านค้าทุกคนนำเอกสาร ขวดน้ำ กล่องกระดาษแข็งมาใช้ซ้ำ และแยกแบตเตอรี่และวัสดุอื่น ๆ สำหรับการแปรรูป อุปกรณ์ตกแต่ง โปสเตอร์ กราฟิกและป้ายของกิจกรรมภายในบริษัทของเรานั้นสามารถนำมาใช้งานซ้ำได้

การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

การรักษาคุณภาพอากาศภายในสำนักงานและโรงงานนั้นทำให้เราแน่ใจได้ว่ามีพื้นที่การทำงานที่สบายและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เดลต้าลดมลพิษทางอากาศภายในอาคารโดยการใช้วัสดุและสีที่มีฉลาก “Green Seal” และ “ปราศจากสาร VOC” มีนโยบายปลอดบุหรี่และวางพรมเช็ดเท้าที่ทางเข้าเพื่อป้องกันฝุ่นเข้ามาในอาคาร นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเชิงกลและ HVAC ให้อากาศภายนอกไหลเข้ามา เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ 10 CFM ต่อคน

ในส่วนของภายนอกอาคาร เดลต้ามีบริการรถรับ-ส่ง เพื่อช่วยลดความแออัดของการจราจรและที่ลานจอดรถ และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากรถยนต์ส่วนตัว โดยบริษัทให้บริการรถบัสและรถตู้รับ-ส่งพนักงานทั้งหมด 11 เส้นทางในทุกวัน ซึ่งพนักงานของเรามากกว่า 85% ใช้บริการรถรับ-ส่ง

การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคาร

ทีมงานด้านพลังงานของเดลต้าใช้ระบบ SCADA (การควบคุมดูแลและการเก็บข้อมูล) ของเรา เพื่อติดตวามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสำนักงานใหญ่ ซอฟต์แวร์นี้ใช้แพลตฟอร์มการตรวจสอบอย่างง่ายของการใช้พลังงานภายในอาคารทั้งหมด

ผู้ควบคุมใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียวเพื่อติดตาม รวบรวม ประเมิน และรับการแสดงผลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่เรียกว่า Delta Power Meter ด้วยระบบ Delta Intelligent Monitoring and Management Systems สูงสุดถึง 56 ทีมงานด้านพลังงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงอาคารสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2554 เดลต้ากลายเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 และ ISO14064-1 การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก

การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และโครงการการจัดการของบริษัท อย่างเคร่งครัด เราได้ลดผลกระทบของมลพิษส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทีมการฟื้นฟูและการจัดการภายในของเราดำเนินการควบคุมผลกระทบของมลพิษอย่างต่อเนื่องและได้นำหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของเราทุกปี

อนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ภารกิจของเราคือการสร้างนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงานกระตุ้นให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เราพบความเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนตามพันธกิจของบริษัทที่ว่า Smarter. Greener. Together.

เราหวังว่าพาร์ทที่สองของซีรี่ย์ สำนักงานใหญ่สีเขียวของเดลต้า ประเทศไทย นี้จะแสดงให้คุณเห็นว่ามันไม่สายเกินไปที่จะจัดการอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์การทำงานของคุณ และเราเชื่อว่าผู้มีวิสัยทัศน์เช่นคุณจะรับความท้าทายและเข้าร่วมกับเราในการสร้างอาคารสีเขียวทั่วประเทศ เพื่อประเทศไทยที่เจริญรุ่งเรือง แข็งแรง และมีความสุข!

With our mission for energy-efficient innovation spurring us to take greater strides in our sustainability journey, we find unity in our passion to care of the environment and communities as we deliver on the Delta brand promise: Smarter. Greener. Together. 

We hope this two-part series on the Delta Thailand green headquarters shows you it’s never too late to go green in your building management and workplace lifestyle. And we believe visionaries like you will take up the challenge and join us in creating more green buildings nationwide for a more prosperous, healthy and happy Thailand!

David

เกี่ยวกับผู้แต่ง (ทีมบรรณาธิการ)

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ @ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

Share this post:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ใส่ความเห็น

You can also reach us at 360@deltathailand.com.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 + 13 =