นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

โควิดและกริดไฟฟ้า

ความแออัดของการจราจร การไปไม่ทันเวลาประชุม การเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมงในตอนเช้า การเดินทางบนเครื่องบินด้วยระยะทางกว่า 1,000 กม. เพื่อประชุมแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าเกี่ยวกับโครงการประหยัดพลังงาน