นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

วิดีโอสาธิตการทดสอบกลิ่นสำหรับผู้มีความเสี่ยง

Covid smell test

วิดีโอสาธิตทดสอบกลิ่นสำหรับผู้มีความเสี่ยงโควิด-19…

รับสมัครจัดตั้งชมรม

my club

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างทีม และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเดลต้า