นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ประกาศเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDGs) ในปี 2564

เดลต้าเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 3 “การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย…