นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

อาสาสมัครเดลต้า ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ กันยายน 21, 2565

สมุทรปราการ ประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2565 – อาสาสมัครของ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสนับสนุนโครงการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองในท้องถิ่น
กิจกรรม CSR จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเดลต้าและบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครทำงานในการฟื้นฟูป่าชายเลนและคลองที่ไหลลงสู่ทะเล การฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติเหล่านี้ให้กลับสู่สภาพเดิมช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม CSR จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเดลต้าและบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครทำงานในการฟื้นฟูป่าชายเลนและคลองที่ไหลลงสู่ทะเล การฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติเหล่านี้ให้กลับสู่สภาพเดิมช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next