นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ลงนาม MOU ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยในไต้หวันเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมและการฝึกงานของนักศึกษาไทย

โดย David Nakayama - เผยแพร่เมื่อ กรกฎาคม 13, 2565

เดลต้า ประเทศไทย ยังคงจับมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวันอย่างเหนียวแน่นเพื่อมอบโอกาสการฝึกอบรม การฝึกงาน และการจ้างงานให้กับนักศึกษาชาวไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและเดลต้าด้วยการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถ การวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาผู้มีความสามารถ

ในปีนี้ เดลต้า ประเทศไทย ได้ต่ออายุ MOU กับ National Cheng Kung University และลงนาม MOU ใหม่ 2 ฉบับ กับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในไต้หวัน และโรงเรียนหนึ่งแห่งในเชียงใหม่ ประเทศไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ร่วมลงนามใน MOU กับ 慈濟大學มหาวิทยาลัยฉือจี้และโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยฉือจี้ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ และเดลต้า ประเทศไทย ร่วมลงนามใน MOU ความร่วมมือเพื่อสร้างผู้มีความสามารถที่โดดเด่นและมอบโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาชาวไทย การลงนามใน MOU ในครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฉือจี้ โดยโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้เข้าร่วมงานนี้ผ่านช่องทางออนไลน์

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ประเทศไทย, Ingrid Y. Liu อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉือจี้ และ Yin Wenxian ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามใน MOU ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 28 พฤษภาคม 2568 ภายใต้ข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 • ดำเนินการแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติ เช่น การฝึกฝนความสามารถ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การฝึกงานเชิงปฏิบัติ และการฝึกงาน
 • นักศึกษาชาวไทยหรือชาวจีนโพ้นทะเลจากภาคเหนือของประเทศไทยที่จบการศึกษาจะได้รับการคัดเลือกให้กลับไปทำงานที่เดลต้า ประเทศไทย
 • ทุกฝ่ายจะดำเนินการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินงานและการจัดการเชิงปฏิบัติ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนนี้จะรวมถึงการบรรยายและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกงานเชิงปฏิบัติ การฝึกงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทั้งสามฝ่าย

ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 2-300 คนที่มหาวิทยาลัยฉือจี้ โดยมีนักศึกษาไทย 6 คนกำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ ซึ่งคณะ Medical Resources และ State Management จะมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเดลต้า

Kuang-Chi Chen อธิการบดีคณะ Department of Medical Resources มหาวิทยาลัยฉือจี้ กล่าวว่า ศิษย์เก่าของคณะ 5 คน กำลังทำงานอยู่ในแผนก IT ที่เดลต้า ซึ่งเขาหวังว่าในอนาคตนักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าทำงานที่เดลต้าหรือเดลต้า ประเทศไทย ด้วยเช่นกัน

Lyndon Chu ผู้อำนวยการโครงการการจัดการแห่งชาติของมหาวิทยาลัยฉือจี้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีแผนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมหลักสูตรฝึกงานเป็นเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีพร้อมโอกาสในการฝึกงานที่เดลต้า ประเทศไทย
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ร่วมลงนามใน MOU กับ中興大學 National Chung Hsing University

เดลต้า ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University (NCHU) ร่วมลงนามใน MOU เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถ ภายใต้ข้อตกลงที่ว่าเดลต้าและ NCHU จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาของผู้มีความสามารถ ผู้เข้าร่วมการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้แก่นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ประเทศไทย, นาย Benjamin Lin ประธานบริษัทเดลต้า อินเดีย และ Fuh-Sheng Shieu อธิการบดีมหาวิทยาลัย NCHU โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ความร่วมมือและการดำเนินการระหว่างทั้งสองฝ่ายมีดังต่อไปนี้:

 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถ
 • เยี่ยมชมหรือแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อบรรยาย ทำการวิจัยร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติและการจัดการระหว่างผู้จัดการและพนักงานฝ่ายธุรการ
 • ส่งเสริมการฝึกงานและโครงการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย

NCHU มุ่งเน้นในการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและการผลิตอัจฉริยะ ในอนาคตจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคลากรระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ที่ NCHU มีนักศึกษาชาวไทยประมาณ 40-50 คน เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย New Southbound ของรัฐบาลไต้หวัน ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ร่วมลงนามใน MOU กับ 成功大學 National Cheng Kung University

โครงการ Butterfly Project ของมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติให้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยและผู้มีความสามารถในต่างประเทศ โดย NCKU ได้ใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ของแบรนด์ร่วมมือกับบริษัทในไต้หวันที่มีชื่อเสียงในการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย New Southbound ของไต้หวัน

ในเดือนธันวาคม 2562 NCKU และเดลต้า ประเทศไทย ได้ลงนามใน MOU สำหรับความร่วมมือในโครงการ Butterfly Project ของ NCKU และในปีนี้ทั้งสองฝ่ายได้ต่ออายุข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพและเพิ่มทักษะการปฏิบัติโดยใช้การสอนและการวิจัยร่วมกันในอุตสาหกรรม

การลงนาม MOU มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัทเดลต้า ประเทศไทย, นาย Benjamin Lin ประธานบริษัทเดลต้า อินเดีย และ Fong-Chin Su รองอธิการบดีมหายวิทยาลัย NCKU โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 NCKU และเดลต้า ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการฝึกงานให้ขึ้น 100% โดยเพิ่มตำแหน่งฝึกงานจากสามตำแหน่งเป็นหกตำแหน่ง

นักศึกษาฝึกงานชาวไทยในโครงการ NCKU จะได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้:

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยเพื่อฝึกงานหนึ่งใบ
 • ค่าครองชีพ $500 ต่อเดือน
 • ที่พักระหว่างฝึกงาน
 • บริการรถรับส่งระหว่างฝึกงาน
David Nakayama

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

David Nakayama

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next