นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้าให้การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในชนบทของประเทศไทย

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม 20, 2567


ปรับปรุงโรงเรียนและศูนย์สุขภาพบ้านแม่ลอยไร่ จังหวัดเชียงราย

ในเดือนมกราคม อาสาสมัครเดลต้า ประเทศไทยและตัวแทนสหภาพแรงงานประมาณ 30 คนได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนและศูนย์สุขภาพบ้านแม่ลอยไร จังหวัดเชียงรายจนเสร็จสิ้น โครงการดังกล่าวได้ฟื้นฟูโรงเรียนในชุมชน พร้อมทั้งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ รวมถึงสร้างพื้นที่ที่สะอาดและน่าอยู่ให้กับเด็ก ๆ


ผู้นำอาสาสมัครจากชุมชนได้รวบรวมสมาชิกในชุมชนประมาณ 20 คน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 101 คน และครู 10 คน การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนครั้งนี้ประกอบด้วยการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ และการทาสีอาคารเรียนใหม่ ซึ่งอาสาสมัครได้ช่วยทำความสะอาดและติดตั้งระบบไฟฟ้าในห้องเรียน


หลังจากการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน เดลต้าได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน และทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุน


บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านปางขอม จังหวัดเลย

ในเดือนมีนาคม อาสาสมัครเดลต้า ประเทศไทยและตัวแทนสหภาพแรงงานได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านปางขอม จังหวัดเลย ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การบริจาคดังกล่าวได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนให้กับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีและสนับสนุนนักเรียนด้วยความรู้ด้านไอทีและการฝึกอบรมทักษะ

ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ เดลต้าส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสสำหรับผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน การศึกษาด้านไอทีสามารถช่วยสร้างโอกาสและลดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบทของประเทศไทย สิ่งนี้สามารถยกระดับชุมชนและครอบครัวในชุมชน

ครูในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนจากครอบครัวยากจนที่ขาดแคลนทรัพยากรที่บ้าน การศึกษาออนไลน์จะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน


ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านห้วยเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ในเดือนพฤษภาคม อาสาสมัครเดลต้า ประเทศไทยและผู้แทนสหภาพแรงงานประมาณ 50 คนได้เสร็จสิ้นโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านห้วยเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความพยายามด้าน CSR ของเดลต้าสำหรับชุมชนในชนบท

ครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนประมาณ 25 คน ให้การต้อนรับทีมงานเดลต้า โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเดลต้าและชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมให้พนักงานเดลต้ามีส่วนร่วมนอกสถานที่ทำงาน
ทีมงานเดลต้าทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จและบริจาคเสื้อผ้าและอาหารให้กับนักเรียนและครอบครัว

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next