นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือของประเทศไทย

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ มีนาคม 27, 2566

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 1 มีนาคม 2566- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้เสร็จสิ้นโครงการ CSR เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ จังหวัดเชียงราย โดยอาสาสมัครและพนักงานของเดลต้าช่วยซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำ สนามเด็กเล่น อาคารเรียน และห้องเรียน นอกจากนี้ เดลต้ายังได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอีกด้วย

เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ของเดลต้าเป็นตัวแทนบริษัทร่วมกับอาสาสมัครเดลต้าในการสิ่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกครั้งอย่างเป็นทางการ และส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคให้กับคุณครูและนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการ และนักเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการของเดลต้าในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนชุมชนชนบทที่ด้อยพัฒนา

โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ และสำนักงานใหญ่ของเดลต้ามากกว่า 700 กิโลเมตร โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอให้แก่นักเรียนทั้งหมด 104 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ด้อยพัฒนาที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและชุมชนชนบทห่างไกล

เดลต้าให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นรอบ ๆ โรงงานเดลต้าในจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา และบ้านเกิดของพนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม UNSDG 4 ด้านคุณภาพการศึกษาสำหรับชุมชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next