นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงานประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

🎤ฟังเสียงของชาวเดลต้า : หลักสูตร Six Sigma Green Belt

ภาคต่อ ฟังเสียงของชาวเดลต้า ออดิโอนี้ – เรามาฟังความคิดและมุมมองของผู้ที่จบหลักสูตรอบรม Delta Six Sigma

🎊 ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรและรับใบประกาศนียบัตรทุกคน!

เรามาฟังผู้ผ่านการอบรมกับคำถามเหล่านี้

1. Six Sigma และ Green Belt ช่วยในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร ?
2. คุณคิดว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตสำคัญอย่างไร?
3. เป้าหมายอนาคตในหน้าที่การงานและชีวิตของคุณ?

นาย Thammawut Seakwattana, IT-LOB, ME/EE

ในความคิดของผม Green Belt Six Sigma สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายการผลิต
คือ การนำเอาข้อมูลทางสถิติ มาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาและสามารถนำมาใช้ในการแก้วิเคราะห์ปัญหาในชีวิตส่วนตัว

นาย Jakkapan Tunasoon, R&D PSBG

สำหรับ Six Sigma Green Belt เป็นเครื่องมือที่ดีที่นำมาจัดการความคิดและข้อมูลที่เรามีนำไปวิเคราะห์สาเหตุและทราบถึงปัญหา นำไปสู่แนวทางการปรับปรุงด้วยหลักการทางตัวเลขสถิติ

ในชีวิตประจำวัน Six Sigma ทำให้เรามีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเปิดรับความรู้ใหม่ๆหรือเห็นมุมมองอื่นๆนอกเหนือไปจากที่เราเข้าใจ ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

นางสาว Meena Bumrungkunakorn, PSBG SQM, VQA

Six Sigma เป็นเครื่องมือและแนวคิดที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพโดยใช้หลักการทางสถิติ เน้นลูกค้าเป้นหัวใจสำคัญ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กระบวนการของ Six Sixma เน้นการเก็บข้อมูลของแต่ละโปรเจค ใช้เครื่องมือทางสถิติมาวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง หลังการแก้ไขนำผลมายืนยันให้เกิความถูกต้องแม่นยำ ตอนนี้เราได้ขยายกิจกรรมไปยังผู้ส่งมอบของเราด้วย

นางสาว Soawanee Kamsansuk, PSBG SQM, QA/QC/RMO

ดิฉันคิดว่า “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาองค์กร องค์กรควรจะสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”

Share this post:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ใส่ความเห็น

You can also reach us at 360@deltathailand.com.

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

four × four =