นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

โซลูชันสถานีชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะ DeltaGrid® EVM ช่วยปรับปรุงออฟฟิศอายุ 35 ปี ในเนเธอร์แลนด์ เข้าสู่ยุคของ EV

โดย Delta EMEA - เผยแพร่เมื่อ กันยายน 21, 2565

By Delta EMEA

เนื่องจาก Net Zero และการขนส่งคาร์บอนต่ำเป็นประเด็นสำคัญสำหรับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อลดปัญหาด้านสภาพอากาศ รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น องค์กรต่างๆ ได้ติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าให้แก่พนักงานและแขกผู้มาเยี่ยมบริษัท อย่างไรก็ตาม อาคารเก่ามักถูกจำกัดด้วยการเดินสายไฟและการกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ ทำให้ยากสำหรับพวกเขาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

สำหรับองค์กรที่ต้องการยอมรับการแข่งขันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญ ได้แก่ การกำหนดวิธีการรวมความต้องการการชาร์จโดยไม่ทำให้เกิดการตัดวงจรหรือสร้างปัญหาด้านความปลอดภัย วิธีใช้ประโยชน์จากการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการจัดเก็บพลังงานและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV และวิธีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในจัดการแผนสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

สำนักงานใหญ่เดลต้าในยุโรป ในเมือง Hoofddorp ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อก่อสร้างอาคารครั้งแรก การติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ไม่ได้อยู่เงื่อนไขในการพิจารณา การกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าจึงถูกจำกัด ทำให้การก่อสร้างใหม่เป็นไปค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เดลต้าสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จEV ได้ถึง 16 เครื่อง ในที่จอดรถของอาคาร โดยใช้โซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน

นับตั้งแต่เปิดใช้งาน ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าเกินพิกัด และค่าไฟทั้งหมดของอาคารลดลง 15.64% กุญแจสู่ความสำเร็จนี้อยู่ที่การนำ DeltaGrid® EVM ซึ่งเป็นระบบจัดการการชาร์จ EV ที่ผนึกซอฟต์แวร์และ AI ในการปรับใช้พลังงาน ในระบบชาร์จไฟอัจฉริยะนี้ เป็นหนึ่งในระบบการจัดการการชาร์จไฟไม่กี่แห่งในตลาดที่รวมเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โซล่าร์เซลล์ PV การจัดเก็บพลังงาน และการจัดการโหลดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ความต้องการใหม่สำหรับอาคารเก่าที่ติดตั้งเครื่องชาร์จ EV เพื่อตอบสนองความคิดริเริ่มในรูปแบบการขนส่งคาร์บอนต่ำ

จากการสำรวจของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับพฤติกรรมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า 90% ของเจ้าของ EV ชาร์จรถที่บ้านในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือชาร์จ EV ในตอนเช้าในที่ทำงาน ซึ่งสำนักงานใหญ่ของเดลต้าในยุโรป พนักงานครึ่งหนึ่งทำงานจากที่บ้านในปี 2564 เนื่องจากโควิด-19

แม้จะมีการชาร์จ EV เพียง 4-6 คันในที่จอดรถในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการชาร์จ EV ยังคงมากกว่า 70% ของการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานทั้งหมด ส่งผลให้เดลต้าต้องขยายการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อคงรักษาแหล่งจ่ายไฟและหลีกเลี่ยงค่าปรับ และเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ทุกเดือน

กรณีนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่มีอยู่ การกระจายและจัดการชั่วโมงชาร์จไฟสูง เพื่อให้เกิดการชาร์จไฟประสิทธิภาพสูงและอัจฉริยะ เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการอาคารและพลังงานที่มีประสิทธิภาพในยุค EV การจัดเก็บพลังงานเพื่อส่งไฟฟ้าและการรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรวมเป็นพลังงานสูงสุด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้อาคารเก่าใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลังจากที่สำนักงานใหญ่ของเดลต้าในยุโรปได้วิเคราะห์กราฟการใช้ไฟฟ้าในอดีตและคาดการณ์ความต้องการในการชาร์จ EV แล้ว บริษัทก็ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ขั้นแรก พวกเขาติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า AC และ DC จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งสามารถชาร์จรถยนต์EV ได้พร้อมกัน 24 คัน

เพื่อช่วยรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 50 กิโลวัตต์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าสีเขียวประมาณ 42,300 กิโลวัตต์ชั่วโมงในแต่ละปี ระบบกักเก็บพลังงานที่มีพาวเวอร์เอ้าพุต 100 กิโลวัตต์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บไฟฟ้าได้ 293 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดย DeltaGrid®   EVM เป็นระบบจัดการการชาร์จหลัก เพื่อควบคุมการชาร์จรถยนต์ EV การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน

การใช้ประโยชน์จากการจัดการโหลดและการควบคุมพลังงานเพื่อให้เกิดการชาร์จอัจฉริยะ

ในทางตรงกันข้ามกับระบบการจัดการการชาร์จแบบเดิมที่มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์การควบคุม DeltaGrid® EV Management เป็นระบบแบบครบวงจรที่จัดการและควบคุมเครื่องชาร์จไฟ โหลดไฟฟ้า การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดเก็บพลังงาน ดังนั้นจึงบรรลุเป้าหมายหลายประการสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริการชาร์จที่ไร้ที่ติ การจ่ายพลังงานที่เหมาะสมที่สุด และโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ปรับให้เหมาะสม ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน วิธีการจัดการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพด้วย DeltaGrid® EVM มีรายละเอียด 3 ขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. การจัดการเครื่องชาร์จไฟ: พิจารณาจากรถยนต์ EV และเครื่องชาร์จไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงและรวมไว้ในการจัดการโหลดทั้งหมดของอาคาร
  2. การจัดการโหลด: ปรับลำดับความสำคัญในการชาร์จให้เหมาะสม โดยจัดกลุ่มความต้องการและกำหนดเวลาในขณะที่ดำเนินการจัดการใช้พลังงานตามโซนและตามเวลา ตัวอย่างเช่น แขกผู้มาเยือนที่มาชั่วคราว หรือ แขก VIP ควรมีการจัดลำดับสำหรับการชาร์จ EVs ของพนักงานที่จอดรถเป็นเวลานานจะถูกเรียกเก็บเงินตามลำดับ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้กระจายความต้องการไฟฟ้าและป้องกันการใช้มากเกินไปในช่วงเวลาที่เร่งด่วน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกินระดับการใช้ไฟฟ้าตามสัญญา ซึ่งหลีกเลี่ยงค่าปรับที่เกี่ยวข้องสาธารณูปโภคของบริษัท นอกจากนี้ คุณสมบัติจำกัดกระแสไฟสูงสุดยังช่วยควบคุมกระแสไฟขาออกรวมสูงสุดของแต่ละโซน จึงป้องกันไฟกระชากที่อาจทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจรขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้

3. ระบบบูรณาการการจัดเก็บพลังงานและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV: การรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดความจำเป็นในการซื้อไฟฟ้าจากกริดได้ ด้วยการจัดเก็บพลังงาน ระบบสามารถจัดการค่าพีคสูงสุด โดยการจัดเก็บไฟฟ้าราคาถูกในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วนและพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินสำหรับใช้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ AI ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

DeltaGrid® EVM ยังรวมอัลกอริธึมการเรียนรู้ด้วยเครื่อง AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวันเพื่อให้ได้โหมดการจ่ายพลังงานระยะยาวที่เหมาะสมที่สุด

ในช่วงเช้าของวันทำงาน ระบบจะอิงข้อมูลจากประวัติการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ สถานการณ์วันหยุด และข้อมูลสภาพอากาศเพื่อคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้จากระบบจัดเก็บไฟฟ้าในวันพรุ่งนี้ หลังจากนี้ ระบบสามารถกำหนดระยะเวลาการชาร์จ ช่วงที่พีคของออฟฟิศที่เหมาะสมที่สุด เมื่อพนักงานมาถึงที่ทำงาน สิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความต้องการชาร์จ EV ที่นี่ระบบจัดลำดับความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน หากในขณะนั้น การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 50 กิโลวัตต์ ระบบจัดเก็บพลังงานจะเปิดใช้งานเพื่อให้ปรับการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความต้องการชาร์จมากนัก พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะถูกนำมาใช้เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกเก็บไว้ในระบบจัดเก็บพลังงานเพื่อใช้ในภายหลัง ในวันที่มีแดดจ้าในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียวสามารถครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานสำหรับอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอและประหยัดค่าไฟฟ้า

ตลอดวงจรนี้ สำนักงานใหญ่ของเดลต้าในยุโรปสามารถลดปริมาณไฟฟ้าที่ต้องซื้อได้ 15.64% และยังช่วยลดผลกระทบจากโหลดสูงสุดที่เกิดจากการชาร์จ EV ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าราคาพลังงานในยุโรปจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การควบคุม และกำหนดเวลาพลังงานอย่างเหมาะสมสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมบริการส่ง และภาษีได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อระบบใช้งานได้นานขึ้น ข้อมูลที่สะสมก็คาดว่าก็จะมีการปรับให้เหมาะสมจากการส่ง AI ไปใช้งานได้เต็มที่

ด้วยแนวโน้มในปัจจุบันที่มุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ความต้องการสำหรับระบบการจัดการการชาร์จมีมากขึ้นและเร่งด่วนมากขึ้น ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบการจัดการพลังงาน เดลต้าประกาศว่าได้เข้าร่วมโครงการ EV100 ในปี 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเกิดขึ้น 100% ก่อนปี 2573

เดลต้าจึงได้นำโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงานทั่วโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ เดลต้ากำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV อย่างจริงจัง

ปัจจุบัน DeltaGrid® EVM ถูกรวมเข้ากับชุมชน โรงงาน และสำนักงานกว่า 100 แห่งในไต้หวัน ในอนาคตเดลต้าจะยังคงช่วยเหลือสำนักงานเชิงพาณิชย์ โรงงาน และอาคารเก่าที่มีการกำหนดค่าพลังงานอย่างจำกัดทั่วโลก ซึ่งช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ EV อย่างง่ายดาย เพื่อนำมาซึ่งยุคของพลังงานคาร์บอนต่ำของกริดและการขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าDelta EMEA

เกี่ยวกับผู้เขียน (แขกรับเชิญ)

Delta EMEA

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next