นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

DET Voices #18 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการทำงานและชีวิต

โดย Delta Electronics (Thailand) PCL. - เผยแพร่เมื่อ กันยายน 22, 2566

Kaizen หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตในอุตสาหกรรมการผลิต ที่เดลต้าเราเองก็สนับสนุนให้ทุกคนมองหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำงานในพื้นที่ใดในโรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน และหรือห้องปฏิบัติการ คุณก็จะสามารถค้นพบวิธีที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบคุณค่าใหม่ๆได้เสมอ

คุณรู้ไหมว่า Kaizen 改善 คำภาษาญี่ปุ่นสื่อความหมายถึงการปรับปรุง? ในช่วงยุคฟื้นฟูหลังสงครามของญี่ปุ่น ผู้สอนในสหรัฐฯ สอนสิ่งนี้เป็นแนวคิดทางอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานทุกคนตั้งแต่ CEO ไปจนถึงพนักงานในสายการผลิต ต่อมาโตโยต้าเองประสบความสำเร็จในการนำคุณสมบัติไคเซ็นหลายอย่างมาใช้ ในโรงงานของเราในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน เช่น การผลิตแบบลีน วงจร PDCA Deming หรือแม้แต่ระบบไฟสต็อปไลท์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งเตือนหัวหน้างานและดำเนินการทันที

หัวข้อพิเศษใน DET Voices วันนี้คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรามาฟังความคิดของพนักงานของเดลต้าประเทศไทยสี่คนที่ตอบคำถามต่อไปนี้:
1. เหตุใดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญ?
2. ตอนนี้คุณมีแผนการปรับปรุงและดำเนินการอะไรบ้าง?
3. คุณต้องการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างในที่ทำงานของเรา?
4. คุณต้องการให้อาชีพการงานของคุณก้าวหน้าไปอย่างไร และคุณต้องการเติบโตในด้านใดในฐานะมืออาชีพ?


1. นายสุชาติ หว้านหอม

ในความคิดส่วนตัวของผม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากขึ้น ลดของเสียในกระบวนการผลิต และเมื่อการผลิตง่ายขึ้นก็ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นผลิตภัณฑ์ก์อาจจะผลิตได้มากกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเราใช้เป็นแบบมีปุ่มกด สมัยนี้เขาก็ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่ม สามารถโทรเห็นหน้ากันได้ ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าถ้าเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการทำงานอย่างต่อเนื่อง เราสามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้

ส่วนการปรับปรุงและดำเนินการ โดยปกติแล้วเราใช้มาตรฐาน PDCA ในการทำงานอยู่แล้ว คือการ Plan-Doing-Check-Action เพื่อให้กระบวนการผลิตที่มันมีอยู่แล้วสอดคล้องกับระบบ ISO9001 ซึ่งปัจจุบันเดลต้าผ่านการสอบ ISO9001 มาแล้ว คิดว่าการดำเนินการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดSOP ที่เรามีอยู่ หรือ OI หรือ รวมไปถึง procedure ที่เราได้กำหนดขึ้นสอดคล้องกับ ISO9001 อยู่แล้ว แล้วเรามีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง นี่คือหลักการที่เราใช้ในการทำงานครับ

ในการปรับปรุงที่ทำงานของเรา เรามีการสร้าง knowledge หรือ data management เข้ามาสอนให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันเดลต้ามี DMS ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำให้เราสามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดทุกอย่างที่เป็นความรู้ได้ คนที่อยากได้ความรู้ก็สามารถไปเปิดอ่านได้ ผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลดช่องว่างระหว่างวัยได้ ซึ่งคนรุ่นเก่าจะมีประสบการณ์การทำงาน ซึ่งบางสิ่งบางอย่างคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ ส่วนคนรุ่นเก่าก็สามารถเข้าไปใน DMS ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่า ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้ว แล้วเราจะสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไปได้อีกขั้น

บริษัทเดลต้าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ผมก็พร้อมที่จะเติบโตกับเดลต้า แล้วอีกอย่างคือ การเป็นเทรนเนอร์ ที่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็สามารถทำได้ การสร้างให้พนักงานมีตัวตนให้เขารู้สึกว่าสำคัญกับบริษัท ผมคิดว่าจุดนี้จะทำให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้น อย่างเท่าที่รู้ในตอนนี้ทางฝั่งทรัพยากรบุคคุล แผนกเทรนนิ่งก็มีการดึงบุคลากรภายในบริษัทบางคนที่มีความรู้มาเทรนกันเองให้กับพนักงานภายในบริษัท ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราเติบโตไปด้วยกันได้ครับ


2. นายณิธิศ ธนัชกาญจนากุล

ผมคิดว่าการพัฒนาตนเองที่สม่ำเสมอ ทั้งในด้านความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงาน ณ ปัจจุบัน

ส่วนตัวผมก็จะมีการปรับปรุงในงาน Test ของตัวเอง ให้เป็นลักษณะของ preview b-board เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการทดสอบและพัฒนาชิ้นงาน โดยปัจจุบันมีการดำเนินงาน ศึกษา ออกแบบ นำไปใช้ และพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของการปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเช่น AI ที่ช่วยในการซ่อมบำรุง หรือการทำ Automation system ให้มีมากขึ้น เพื่อพร้อมและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ผมอยากก้าวหน้าและเติบโดไปพร้อมกับบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน ผมเองก็ต้องการให้มีการเติบโตอย่างเป็นแบบแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และเติบโตในระดับขั้นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม


3. นางสาวธันย์ชนก ลิปิการวงศ์

ส่วนตัวคิดว่าการปรับปรุง เป็นปรับปรุงการเพื่อให้ทำงานได้ง่ายและ สะดวกขึ้น เป็นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งการพัฒนาจะเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไป

ตอนนี้มีแผนการปรับปรุงเกี่ยวกับคุณภาพค่ะ เนื่องจากมีการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างเยอะ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะฝีมือ (workman ship) การอบรมการฝึกฝน (discipline) หรือแม้กระทั่งกระบวนการการแก้ปัญหา (process issue) เราเลยมีการจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงานโอเปอเรเตอร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้โอเปอเรเตอร์เสนอความคิดเห็นว่าจะพัฒนาในการทำงานอย่างไรบ้าง แล้วเรานำความคิดเห็นในส่วนนี้ไปให้กับทีมซับพอร์ต เพื่อให้ทางทีมซับพอร์ตเข้ามาทดลองว่าสามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานได้ไหม ถ้าปรับได้ก็จะปรับปรุงเลยเพื่อให้กระบวนการทำงานของโอเปอเรเตอร์ง่ายขึ้น

ส่วนตัวคิดว่าอยากปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ mindset เพราะมองว่าหลายๆคนที่ทำงานอยู่ ณ ตอนนี้ ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ไม่กล้าเดินออกนอกกรอบ กลัวการเปลี่ยนแปลง อยากให้เขายอมรับแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลง แล้วตอนนี้ทำงานร่วมกันหลายระดับทั้ง โอเปอเรเตอร์ ลีดเดอร์ เมเนเจอร์ ที่หลากหลายรุ่นทั้ง Baby Boomer, Gen Z, Gen Y อยากให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เราอยากก้าวหน้าแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับบริษัท และตัวเราเองจะต้องก้าวหน้าไปจนถึงระดับผู้นำ ซึ่งการเป็นผู้นำของเราจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ เพราะตัวเราเองคิดว่าจะสามาถพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็น และพร้อมเรียนรู้เพื่อให้ถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. นางสาวโชติกา ศิริลักษณ์

การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เรามีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คอยคิดหาวิธีการทำงานใหม่ๆ และทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ตอนนี้มีแผนพัฒนา “คน” เพราะคนเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร คนต้องมีทักษะหลายๆด้าน เช่น ความรู้ในงาน ความรู้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน โดยที่ตอนนี้เรานำโอเปเรเตอร์มาสอนภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ พร้อมกับแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหาต่างๆที่พบ แล้วมาพัฒนาในทุกๆวัน

ตอนนี้ต้องการปรับปรุง mindset ของคนในองค์กรค่ะ เพราะว่าตอนนี้ในองค์กรของเรามีทั้งรุ่นเก่าและใหม่รวมกัน คนรุ่นเก่าจะมีประสบการณ์แต่ ไม่มีไอเดีย ส่วนคนรุ่นใหม่มีความรู้มีเทคโนโลยีแต่ขาดประสบการณ์ ดังนั้นเราอยากจะได้การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมขององค์กร เพื่อเป็นการรีเซ็ต mindset ของแต่ละกลุ่มคน

เราต้องศึกษาและทำหน้าที่ของเราให้เชี่ยวชาญ คอยพัฒนาและ ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ค้นหาโปรเจคหรือไอเดียใหม่ๆ แล้วก็ตั้งเป้าหมายตั้ง KPI เพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Electronics (Thailand) PCL.

แชร์ facebook linkedin
1 Comments
user

นางสาวอรทัย ชำนาญ   พฤศจิกายน 09, 2566 at 13:54:25 pm

ส่วนตัวดิฉันคิดว่าการปรับปรุงพัฒนา มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อบุคคล และ องค์ นั้น จะได้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆมากขึ้น ในตอนนี้ส่วนตัวแผนการในการปรับปรุง ควรจะปรับปรุงบุคคลากร ในองค์การมากกว่าปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น เพราะพนักงานคือจุดสำคัญในการขับเคลื่อนผลผลิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่ฝ่ายบริหารสูงสุด ไปจนถึงพนักงานในไลน์ผลิต ควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์ และให้ความสำคัญ กับการทำงานอยู่ร่วมกัน ในหน้าที่งาน เราต่างฝ่ายต่างช่วยงาน นอกเวลางาน เราคือเพื่อน การสร้างและปลูกฝังสิ่งนี้ ดิฉันเชื่อว่า การทำงานนั้น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอบรมหัวหน้างาน ให้มองทีมงานเป็นเหมือนเพื่อน โดยไม่เเบ่งสถานะใดๆ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นอย่างมาก น่าจะเป็นผลตอบรับ ที่พนักงานทุกคนควรได้รับเท่าเทียมกัน เพราะส่วนตัวดิฉันคิดว่า พนักงานทุกคนนั้น มีความตั้งใจ และความมุ่นมั่นในการทำงานเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก่า หรือพนักงานใหม่ ทุกคนล้วนซึ่งตั้งใจเช่นกัน จุดนี้คืออีกจุดที่สำคัญมากจริงๆค่ะ ในบริษัทใหญ่เดลต้าแล้ว การพัฒนาและการเติบโตนั้น ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะ ในมุมพนักงานอย่างตัวดิฉันเอง มีความมุ่งมันอยากจะมีความมั่นในคงในหน้าที่การงานของตนเองอย่างมาก เพราะส่งไปถึงครอบครัวที่จะได้รับความมั่นคงและสิทธิผลประโยชน์ต่างๆกับเราไปด้วยอย่างเช่น บุตร บิดา มารดา เป็นต้นค่ะ

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next