นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ชาวเดลต้า

My Memorable Moments at Delta: A Special Chat with 5 Delta Thailand Retirees
รอบรั้วเดลต้า

DET Voices #20 ช่วงเวลาที่น่าจดจำของฉันที่เดลต้า: บทสัมภาษณ์พิเศษกับผู้เกษียณอายุของเดลต้าประเทศไทย

ในปี 2023 เราขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานของเราที่ได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในการเดินทางของพวกเขา นั่นก็คือการเกษียณอายุนั่นเอง

อ่านต่อ next
มกราคม 22, 2567
ดูเพิ่มเติม next