นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ชาวเดลต้า

Embody a Higher Purpose: New DET CEO’s Vision for Growth to a Good Company
บทสัมภาษณ์แบบใกล้ชิด

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า: วิสัยทัศน์ของ CEO เดลต้าประเทศไทยคนใหม่เพื่อการเติบโตสู่บริษัทที่ดี

ด้วยเวลากว่าสามทศวรรษ นายวิคเตอร์ เจิ้ง กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของเดลต้า ตั้งแต่ธุรกิจพลังงานหลักไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์หน้าจอแสดงผล เครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐาน

อ่านต่อ next
พฤษภาคม 20, 2567
ดูเพิ่มเติม next