นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ปตท. ผนึก เดลต้า (ประเทศไทย) รุกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เล็งสร้างธุรกิจต่อยอด “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน”

โดย David Nakayama - เผยแพร่เมื่อ กรกฎาคม 13, 2565

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10 มิถุนายน 2565 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอร์รี่สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

โดยความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมในอนาคต

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Mr. Jackie Chang, ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ Mr. Curtis Ku ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาธุรกิจในครั้งนี้
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้ำมันและแก๊สของไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การสำรวจและผลิตน้ำมันและแก๊ส รวมถึงธุรกิจการค้าปลีกน้ำมัน ซึ่งเดลต้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของไทยอย่าง ปตท. เพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

David Nakayama

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

David Nakayama

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next