นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทยติดโผองค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดย David Nakayama - เผยแพร่เมื่อ กรกฎาคม 14, 2564

สมุทรปราการ ประเทศไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2564 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำทีได้รับเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ประจำปี 2564 จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์

เดลต้าฯ ติดทำเนียบ 100 องค์กรผลการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

ในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเอ็มเอไอจำนวน 824 บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งเดลต้าเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100: 2021

สถาบันไทยพัฒน์ ริเริ่มจัดทำทำเนียบ ESG100 ในปี พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการประเมินความยั่งยืน ของ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR)  โดยจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม โดยเดลต้าฯ เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้รับเลือกให้อยู่ในทำเนียบดังกล่าว

จากการที่เดลต้าฯ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกทำเนียบองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นับตั้งแต่มีการจัดทำทำเนียบดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการส่งมอบคุณค่าส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย

David Nakayama

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

David Nakayama

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next