นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ติดอันดับดัชนี MSCI Global Standard Indexes 2020 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

โดย David Nakayama - เผยแพร่เมื่อ มกราคม 28, 2564

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนีหุ้นชั้นนำของโลก MSCI Global Standard Indexes จากการวิเคราะห์ดัชนี MSCI ในครึ่งปี 2020 (MSCI 2020 Semi-Annual Index Review) ซึ่ง MSCI Index เป็นดัชนีอ้างอิงที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรฐานให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ในการคัดเลือกหุ้นและผลตอบแทน

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การดำเนินงานทุกด้านของเดลต้าคำนึงถึงความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า อนึ่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายเช่นนี้ การได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนีหุ้นชั้นนำของโลก MSCI Global Standard Indexes และรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) สะท้อนโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยเราจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

ก่อนหน้านี้ บมจ. เดลต้าเคยติดอันดับในดัชนี MSCI Thailand Index ปีพ.ศ. 2557 ถึง 2561 โดยเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมดัชนี MSCI Thailand Index คือเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง โดยต้องมีปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟลต (Free float) ขั้นต่ำ 15% และมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market cap) คูณด้วยค่าฟรีโฟลตแล้วสูงกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา MSCI ESG Research ได้จัดทำรายงานประจำปี Business Involvement Screening Research (BISR) หรือรายงานการพิจารณาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บมจ. เดลต้า ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยภายหลังจากการประเมินและทบทวนดัชนีนั้น บมจ. เดลต้าเป็น 1 ในเพียง 2 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในดัชนีระดับโลก MSCI Global Standard Indexes ตามรายการเพิ่มเข้าและถอนออกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เดลต้า ประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์กรระดับโลก พร้อมมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าแก่นักลงทุนและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

David Nakayama

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

David Nakayama

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next