นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้าคงอันดับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ มกราคม 23, 2567

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 5 มกราคม 2567 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ยังคงอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 104% ในผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับคะแนนสูงสุด หลังจากได้คะแนน 94% ในปี 2565 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

CGR แบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 6 กลุ่ม ตามคะแนนการกำกับดูแลกิจการ โดยกลุ่มบริษัทที่อยู่ในห้าอันดับแรกจะมีคะแนนมากกว่า 50% และใช้จำนวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติหนึ่งถึงห้าเพื่อแสดงผลคะแนนในแต่ละระดับ ในปี 2566 IOD ของไทยได้ยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ในปี 2566 IOD ไทยได้ออกเกณฑ์การประเมินใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นความยั่งยืน ชุดเกณฑ์ใหม่มีทั้งหมด 172 ข้อและการให้คำแนนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึม จากบริษัท 654 แห่งที่ได้รับการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย 60% ขึ้นไป มีบริษัท 405 แห่ง (52%) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 80% ขึ้นไป และมีบริษัท 120 แห่ง (15%) อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 70- 79% และ 129 บริษัท (17%) อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 60-69%

คะแนน 104% ในปี 2566 ถือเป็นคะแนนสูงสุดของเดลต้าอและยังคงรักษาบทบาทผู้นำในกลุ่มบริษัทไทยที่ได้คะแนนสูงสุดโดยได้ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 อัน ในระดับคะแนน “ดีเลิศ” สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเดลต้าในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ ในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน 782 แห่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% หลังจากปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เน้นความยั่งยืน บทบาทและความเป็นผู้นำเชิงรุกมากขึ้นของคณะกรรมการ CG Code และความคาดหวังของนักลงทุน

ด้วยคะแนน CGR ที่ยอดเยี่ยมติดต่อกันหลายปีที่เดลต้าได้รับการพิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินการ ESG ที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรระดับโลก เดลต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า Smarter. Greener. Together.

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next