นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน ESG100 Universe ประจำปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ กรกฎาคม 10, 2566

สมุทรปราการ ประเทศไทย วันที่ 19 มิถุนายน 2566- บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วย ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์เข้าร่วมเป็น 100 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในประเทศไทยในปี 2566 หรือ ESG100 Universe ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับรางวัลนี้สำหรับผลงานดีเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เดลต้าเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทชั้นนำด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ESG100 ประจำปี 2566 จากทั้งหมด 888 บริษัท/กองทุน/กองทรัสต์ใน 36 อุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ESG ประมาณ 16,445 รายการจากเอกสารที่สาธารณชนเข้าถึงได้

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมรายชื่อบริษัท ESG100 โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ได้แบ่งบริษัทที่อยู่ในรายชื่อ ESG100 ออกเป็นแปดประเภท และมีเดลต้าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของหมวดเทคโนโลยี

นับตั้งแต่เปิดตัว เดลต้าจัดอยู่ในรายชื่อประจำปีของสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะบริษัทที่มีผลงานด้าน ESG ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดหุ้นไทย การได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องของเดลต้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มที่ดีเลิศสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next