นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 จากผลงานที่โดดเด่นด้าน ESG

โดย David Nakayama - เผยแพร่เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2565

บทความโดย David Nakayama, DET Corp Comms

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ที่เดลต้าเป็นหนึ่งใน 157 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

ในบรรดาบริษัท 170 แห่งในรายชื่อ THSI ปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 157 แห่ง และ 13 บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI (ตลาดเพื่อการลงทุนทางเลือก) โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือ 72% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ ตลท. และ MAI

การจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาจากข้อมูลการตอบแบบประเมินความยั่งยืนใน 19 หมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมคำถามในมิติ ESG โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องได้รับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ในเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของแต่ละมิติ

ในฐานะบริษัทในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และพลเมืองบรรษัทระดับโลก เดลต้า ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ประหยัดพลังงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

David Nakayama

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

David Nakayama

หากคอนเทนต์คือราชา ซึ่งแน่นนอนว่าต้องมีผู้สร้างราชา และธีมโปรดในบทความของผมคือความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเป็นอิสระ ผมจบปริญญาโทในสาขาการศึกษาภาษาจีน และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ในฐานะที่เป็น Comms ของเดลต้า ประเทศไทย ผมมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และผู้คนของเรา สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผมได้ที่ https://www.linkedin.com/in/yushi-david-nakayama/

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next