นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

DET Voices #21 ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

โดย DET Corp Comms - เผยแพร่เมื่อ เมษายน 11, 2567

ที่โรงงานของเราซึ่งมีผู้คนหลายพันคนในทีมหลายร้อยทีม การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ! แรงจูงใจให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเราที่เดลต้า แล้วเราจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นได้อย่างไร?

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้จัดทำแบบสำรวจสนุกๆให้ทุกคนได้แบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างทีมเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากที่ได้เห็นว่าคุณแบ่งปันแนวคิดดีๆ มากมายเพียงใด สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือ แม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น พฤติกรรมและทัศนคติที่ถูกต้องของผู้คนในทีมก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจของเราได้

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณ เราได้ตัดสินใจเชิญเพื่อนร่วมทีมเดลต้าประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามต่อไปนี้

1. การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมมีความสำคัญอย่างไร
2. เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมได้อย่างไร
3. ใครคือเพื่อนร่วมงานที่คุณชื่นชอบ และเพราะเหตุใด
4. คุณอยากให้มีกิจกรรมอะไรที่สร้างความสัมพันธ์ภายในทีม

สุรวุฒิ เที่ยงไธสง

สัมพันธภาพคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหลายบุคคลในแต่ละหน่วยงานและแต่ละองค์กรของเรา ดังนั้นสัมพันธภาพคือกุญแจสำคัญในการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานและองค์กรของเราไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ภายใต้คำว่าทีมเวิร์ค ดังนั้นผมจึงให้ความสำคัญและพยายามที่จะสร้างสรรค์ในส่วนของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผมกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลา

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม สำหรับผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้างานและรับผิดชอบลูกน้องจำนวนมาก ผมพยายามบอกและสอนลูกน้องทุกคนว่าการทำงานที่เป็นทีมนั้นควรทำอย่างไร โดยผมมีหลักการให้คือ การทำงานร่วมกันนั้นเราต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ลดอคติต่อกันและกัน ไม่เหยียดกัน ไม่ใช้คำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ หรือคำพูดที่ทำลายบรรยากาศในการทำงาน เราต้องยกย่องชมเชยซึ่งกันและกัน และต้องเคารพกันและกัน

จริงๆผมมีเพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบอยู่รอบตัว เรียกได้ว่า 360 องศา ข้างบนจะมีหัวหน้างานที่ผมชื่นชอบ ซ้ายขวาก็มีในส่วนของเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ แต่ยังมีที่อื่นๆที่เรามีสัมพันธภาพที่แนบแน่น บางครั้งเราใช้ในส่วนสัมพันธภาพนี้ในการแก้ไชปัญหางานที่เกิดขึ้น และสุดท้ายด้านล่างนี้ยังมีลูกน้องที่ผมมีอยู่ ทั้งหมดนี้คือคนที่ผมชื่นชอบในทุกๆวันที่ผมมาทำงาน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ผมทำอยู่ทุกๆวันตอนนี้คือ Morning Talk กับลูกน้องทุกๆส่วน เป็นวิธีที่เราให้ทุกๆคนมีโอกาสได้แบ่งปันความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม

กาญจน์ชิตา สงวนนาม

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานทำให้เราสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ถ้าหากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานหรือหน่วยงานต่างๆเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

วิธีการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเเน่นแฟ้น คือการสร้างเป้าหมายในการทำงานเป็นทีม เพราะว่าถ้าทีมมีเป้าหมายเดียวกัน มันจะง่ายต่อการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปในทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การกำหนด KPI การกำหนด productivity target หรือแม้กระทั่งกำหนดให้กับไลน์การผลิต และทีมซับพอร์ตให้ได้ตามเป้าหมาย เป็นต้นค่ะ

เพื่อนร่วมทีมคนโปรดคือ ทุกคนในแผนกเลยค่ะ เพราะว่าทุกคนมีความสำคัญทำให้แผนกประสบผลสำเร็จในการทำงานที่วางไว้ในแต่ละปีค่ะ

กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่อยากให้มี คืออยากให้จัดกิจกรรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับเวิร์คทีมเวิร์คทุกปี เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้ได้ทุกคนทุกระดับค่ะ

CHEN-CHUNG HUNG

ถ้าหากถามว่าทำไมต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม อันดับแรกผมคิดว่าเราใช้เวลาเยอะมากในที่ทำงาน มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจริงๆมันมากกว่าการใช้เวลาอยู่บ้านเสียอีก ดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเหมือนครอบครัวของเรา และอย่างที่สอง เดลต้าเป็นบริษัทที่ใหญ่มาก มีขั้นตอนการทำงานและมีทีมซับพอร์ตอย่างมากมาย เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างในบริษัทด้วยตนเอง ถึงแม้จะทำงานมากว่า 10 ปี หรือ 20 ปี ดังนั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นๆในการทำงานเพื่อจะให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

ผมคิดว่าการรับฟังและการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมได้ เพราะทุกคนมาจากครอบครัวที่ต่างกัน การศึกษาที่ต่างกัน พื้นหลังแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นทุกคนจะคิดไม่เหมือนกัน และทุกแผนกมีเป้าหมายในการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งเป้าหมายเหล่านั้นจะช่วยให้บริษัทเติบโตที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อความพึ่งพอใจของลูกค้า ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนทุกแผนกต้องเปิดใจให้กว้าง แล้วพูดคุยสื่อสารกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น

จริงๆคำถามนี้ยากมากเลยนะครับ แต่ผมจะขอตอบว่าเพื่อนร่วมงานที่ผมชื่นชอบคือทุกคนครับ ไม่ใช่แค่เดลต้าโรง6เท่านั้น แต่เพื่อนพนักงานทุกโรงเลยครับ แต่ถ้าหากให้เฉพาะเจาะจงจริงๆ แน่นอนว่าผมรักฝ่ายขายของผมและ PN ทีม เพราะเราต้องทำงานตามที่ลูกค้ากำหนดและต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายขอบริษัท ซึ่งจริงๆเราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนและบางครั้งก็ทำงานในสุดสัปดาห์ แต่เราทุกคนต่างก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่าลูกค้าของเราจะมีความสุขเช่นเดียวกัน

ปีนี้ผมคิดว่าทีมผู้บริหารเดลต้าจัดกิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์ได้ดีมาก เช่น cohesion camp ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้เข้าใจซึ่งกันและกันในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ผมเองก็ชอบทำกิจกรรมลักษณะนี้ แต่ผมคงไม่ได้ทำให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆสำหรับภายในทีม อย่างเช่น ทีมฝ่ายขาย หรือ PN ทีม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ร่วมกัน นอกจากนี้ผมคิดว่าเราควรมีแพลตฟอร์มที่ให้ทีมของเราสามารถแบ่งปันเรื่องงาน หรือชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผมและทีมงานเราพยายามจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บางอย่างเช่น มาราธอน แบดมินตัน เราพยายามสนับสนุนให้ทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพวกเขา นี่เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถทำร่วมกันได้ครับ

ภัทรวรรณ จันทร์อุป

ถ้าหากถามว่าทำไมต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม เพราะการได้ทีมงานที่ดีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผลิตในแต่ละวันได้

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ในทีม คือ สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ แก้ไขปัญหาอย่างถี่ถ้วน หากมีปัญหาในสายผลิตเราต้องเข้าไปดูและแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ติดขัดเพื่อให้น้องๆในสายการผลิตทำงานได้ง่ายขึ้น

เพื่อนร่วมทีมคนโปรด คือ Operator Line ค่ะ เนื่องจากทุกคนสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และ Leader Line เพราะทุกช่วยกันทำงานและแก้ไขปัญหา ถ้าสายการผลิตมีปัญหา ไม่ใช่แค่ไลน์ตัวเอง หลีดเดอร์สามารถแก้ไขปัญหาและรับชอบได้ทุกไลน์

สำหรับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม ส่วนตัวอยากให้มีการแจกรางวัลเรื่อง 5ส. อยากให้มีการแจกรางวัลกับไลน์ผลิตที่ลดจำนวนงานเสียได้ (Scrap) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้น้องๆ และสุดท้ายอยากให้มีจัดการเทรนนิ่งพนักงานทุกระดับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในทุกปี

DET Corp Comms

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

DET Corp Comms

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next