นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

DET Voices #22 เฉลิมฉลองเส้นทางอาชีพและชีวิตการทำงานในวันแรงงาน!

โดย DET Corp Comms - เผยแพร่เมื่อ มิถุนายน 06, 2567

การเฉลิมฉลองวันแรงงาน เป็นการระลึกถึงความสำคัญของแรงงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาแรงงานและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 นี้ เดลต้าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 และมีโอกาสได้พูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับพนักงานที่มีอายุงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาก่อตั้งของบริษัทเดลต้า อะไรที่ทำให้พนักงานอยู่กับเดลต้าได้ยาวนาน เรามาฟังเสียงของเขาเหล่านี้ด้วยกัน จากคำถามต่อไปนี้ 

1. คุณคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชาวเดลต้าสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ดีกว่าเดิม คืออะไร?
2. อะไรคือแรงจูงใจให้คุณมาทำงานในทุกๆวัน?
3. คุณคิดว่างานอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่สุด?
4. คุณตั้งเป้าหมายอย่างไรที่จะทำให้งานดียิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า?

นางสาคร ประเสริฐสันติสุข 

สวัสดีค่ะ ดิฉันสาคร ประเสริฐสันติสุข อยู่ ในส่วนของ Warehouse Center อยู่เดลต้าปีนี้ ปีที่ 35 แล้วค่ะ

ปัจจุบันนี้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือสังคมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อจะลดปัญหาสังคมด้วยซึ่งปัจจุบันปัญหาสังคมที่เราสามารถทำได้ง่ายๆใกล้ตัวเราเลยก็คือการแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือลดการใช้น้ำอนุรักษ์พลังงาน ปิดน้ำปิดไฟในสถานที่ทำงานของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้น หากพนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ตลอดไปค่ะ

แรงจูงใจที่ให้เราให้เรามาทำงานทุกวันคือ หนึ่ง หัวหน้างาน เพราะหัวหน้างานจะเข้าใจเราและมอบหมายงานที่เหมาะสม สอง เพื่อนร่วมงาน เป็นสิ่งสำคัญ การทำงานเราต้องมีเพื่อนร่วมงานเพราะเราไม่สามารถทำงานสำเร็จด้วยคนเดียวได้ และที่สำคัญคือ พนักงาน เพราะเราทำงานร่วมกันเป็นพี่เป็นน้อง มีอะไรก็จะต้องช่วยเหลือกัน เราไม่ต้องกังวลว่ากลับไปบ้านแล้วแล้วงานเรามีปัญหาพรุ่งนี้เราไม่อยากมาทำงานซึ่งไม่ใช่แบบนั้น เราต้องช่วยเหลือกัน และสามคือ ผู้บริหาร โดยปัจจุบันท่านก็ได้ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน ท่านได้มีการปรับปรุงมาต่อเนื่องโดยตลอดจึงทำให้เราอยากมาทำงานทุกๆวัน และที่สำคัญตัวเราเองเราต้องรักงานที่เราทำแล้วต้องทำงานนั้นให้สำเร็จและเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานอย่างสุจริตและรักองค์กรให้มาก

งานที่ทำ เมื่อเราได้ทำสิ่งที่ดี เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีกลับมา ไม่ว่าจะเป็นคำชม หรือคำชมจากเพื่อนร่วมงาน ทำให้เราเกิดความภูมิใจ หรือเนื้องานที่เราทำสามารถเกิดผลสำเร็จได้ ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ปัจจุบันเดลต้ามีเทคโนโลยีมากมาย เช่น AI Big Data ต่างๆ เราต้องพัฒนาเรียนรู้ ทำให้เราอยู่ได้งานของเราต้องไม่มีปัญหานั้นเราต้องฝึกฝนหมั่นเพียรเรียนรู้ อดทนขยันเพื่อให้งานเราสำเร็จไปด้วยดีและต้องอดทนนะคะ

นางสาวเพชรัตน์ นุชขำ

สวัสดีค่ะ ดิฉันเพชรัตน์ นุชขำ ทำงานแผนก EVSBG - Automotive เดลต้าโรง1 ค่ะ

อยากให้บริษัททำสื่ออกมาสอนเยาวชนรุ่นใหม่ ให้พวกเขามีกฎระเบียบวินัย ความอดทน สามัคคี และปลุกเขาให้ขึ้นมาทำงานเพื่ออนาคตและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในภายภาคหน้าต่อไป สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้จบได้ภายในวันเดียว แต่ฉันคิดว่ามันจะเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้

แรงจูงใจที่สำคัญเลยคือคำชมจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน มองเห็นความสำเร็จและความสามัคคีของทีม อันนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญาจ้าง แต่ถ้าเราได้มันคือกำไร

งานที่ภูมิใจคืองานที่เราเรียนรู้เอง และมีประสบการณ์ เราสามารถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกน้องของเรา ให้เก่งกว่าเรา

เป้าหมายคือจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และมีส่วนร่วมกับทีมให้ถึงตามที่บริษัทกำหนดไว้

นางสาวจันทรา ก้อนทรัพย์

สวัสดีค่ะชื่อ จันทา ก้อนทรัพย์ เป็นพนักงานแผนก CDB ตำแหน่ง PC ปีนี้ทำงานมาครบปีที่ 35 แล้วค่ะ

เดลต้ามีโครงการ CSR หลายโครงการ แต่พนักงานทุกคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่เราสามารถมีส่วนร่วมทางอ้อมได้คือ ถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือผู้บริหารพึงพอใจ แล้วตัดสินใจมาลงทุนที่เดลต้า ในส่วนของเราที่เป็นพนักงานเท่ากับว่าเราสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เราก็สามารถไปซื้ออาหารหรือจับจ่ายใช้สอย หรือส่งเงินกลับไปให้ไปให้พ่อแม่ เพราะฉะนั้น เราสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบข้างทำให้เค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนของเราดีขึ้น

เป็นเรื่องความรับผิดชอบ พี่เป็น PC พี่มีส่วนในการรับผิดชอบน้องๆพนักงานในสายผลิตให้เขามีงานทำในทุกๆวัน ถ้าพี่มีการวางแผนงานผิดพลาด พวกเขาก็จะไม่มีงานทำ ไม่มีโอทีทำ ลูกค้าไม่พึงพอใจ ออเดอร์หาย เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของพี่คือให้น้องๆพนักงานได้มีงานทำในทุกๆวัน

PC คือความภาคภูมิใจค่ะ พี่ภูมิใจกับตำแหน่งนี้เพราะทำงานในตำแหน่งนี้มามากกว่า 30 ปี เพราะพี่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเดลต้าที่ทำให้บริษัทเกิดการเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้

ตอนนี้พี่วางแผนที่จะปั้นน้องๆ PC ขึ้นมาใหม่ เพราะอนาคตจะต้องเกษียณ พี่ต้องการให้น้องพนักงาน PC ได้รับประสบการณ์หรือได้รับความรู้จากพี่ให้เต็มที่เพื่อให้น้องๆ เอาประสบการณ์หรือความรู้จากพี่ไปใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้งานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ขอบคุณบริษัทที่ทำให้พี่และเพื่อนๆเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริษัทเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

นางสาวอุไร สีลาโคตร

สวัสดีค่ะดิฉันอุไร สีลาโคตร จากแผนก PMC PSB1 ในนามเดลต้าโรง 4 ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมา 34 ปี กำลังจะทำงานครบรอบ 35 ปีในสิ้นปีนี้ค่ะ

ในความคิดของดิชั้น ทางบริษัทเดลต้ามีทีมงาน CSR ที่ดีและสนับสนุนสังคมเป็นประจำอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่อยากจะเพิ่มเติมคือ พลังงานความสะอาด หมายความว่าอยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องการใช้โซล่าเซลล์หรือการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นให้กับประชาชนทั่วไป

แรงจูงใจที่ให้มาทำงานทุกวันคือ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีงานที่ท้าทายตลอดเวลาและสามารถช่วยให้องค์กรมีความสำเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความภูมิใจคือ หัวหน้าได้มอบหมายให้ดิชั้นไปพบปะลูกค้าที่ประเทศจีนเป็นเวลา 10 วัน และอีกหนึ่งงานที่สำคัญที่สุดคือได้ไปทำงานที่ประเทศอินเดียเป็นระยะเวลา 3 เดือน ดิฉันภูมิใจที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้องๆได้ปฏิบัติงานไปแนวทางที่ถูกต้องและดียิ่งๆขึ้น

ปกติเราจะมีตารางการทำงานทุกวันเป็นประจำ เราจะมีการจดบันทึกว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างแล้ว ดีหรือยัง หากยังมีปัญหา ก็จะจัดลำดับความสำคัญกับงานตรงนี้ที่จะจัดการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดและถ้าเจอปัญหาก็จะพยายามหาวิธีจัดการให้เร็วที่สุด

ท้ายสุดนี้อยากจะขอบคุณทางบริษัทเดลต้าที่เป็นเปรียบเสมือนบ้านที่ 2 ที่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นเวลาอันยาวนาน 35 ปี ขอบคุณจากใจค่ะ

DET Corp Comms

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

DET Corp Comms

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next