นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย ต้อนรับเลขาธิการ EEC เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการพัฒนาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2566

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 7 พฤศจิกายน 2566 – บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่น การดำเนินธุรกิจ และการผลิตของเดลต้า ประเทศไทย การเยี่ยมชมของคณะผู้แทน EEC มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ของเดลต้า โซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการเร่งการนำระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและขีดความสามารถด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าไปใช้ในกลุ่มยานยนต์ในเขต EEC

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย ให้การต้อนรับเลขาธิการและคณะ และแนะนำการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของเดลต้าซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตในประเทศไทย อินเดีย และสโลวาเกีย ที่สร้างโอกาสในการทำงานและมีผลกระทบทางสังคมเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น จากนั้น ผู้บริหารของเดลต้าและคณะผู้แทน EEC ได้หารือแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน Thailand 4.0 ของ EEC

นอกจากนี้ นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะของเดลต้า ได้นำเสนอการลงทุนทางธุรกิจล่าสุดของเดลต้าในประเทศไทย และผู้จัดการของเดลต้าได้แนะนำผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสีเขียวที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม EEC รวมถึงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เครื่องชาร์จ EV ออนบอร์ด และพัดลมสำหรับยานยนต์ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โซลูชั่นพลังงานทดแทน และโซลูชั่นพลังงานสีเขียว

คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเดลต้า ซึ่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำระดับโลก และเยี่ยมชมโชว์รูมของบริษัทเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับตลาดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นในท้องถิ่น เพื่อยกระดับเขตอุตสาหกรรม EEC ไปสู่การผลิตระดับโลก

เดลต้ามีการวิจัยและพัฒนาและการดำเนินงานด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Awards) สำหรับการสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ S-Curve ในเขตอุตสาหกรรม EEC นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้ง Delta Automation Lab ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อฝึกอบรมวิศวกรและช่างเทคนิคในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรม

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next