นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

เดลต้า ประเทศไทย รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประจำปี 2566

โดย Delta Thailand - เผยแพร่เมื่อ มกราคม 16, 2567

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 26 ธันวาคม 2566 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณะอย่างดีเยี่ยม และครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในรายงานความยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทย ประจำปี 2566

นางสาวอรทิพย์ อ้อทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้า เป็นตัวแทนเดลต้าเข้ารับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน์ “เดลต้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ในปีนี้ นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ขอขอบคุณผู้บริหารและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูล”

ในปี 2566 เดลต้าเป็นหนึ่งใน 54 องค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognitions 50 บริษัท และ 28 บริษัทได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgements

สถาบันไทยพัฒน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) และเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs

นับตั้งแต่เปิดตัว เดลต้าจัดอยู่ในรายชื่อประจำปีของสถาบันไทยพัฒน์ด้าน ESG ที่โดดเด่นที่สุดในตลาดหุ้นไทย การยอมรับอย่างต่อเนื่องของเดลต้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิผลและการเพิ่มมูลค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Delta Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน (ทีมบรรณาธิการ)

Delta Thailand

แชร์ facebook linkedin

ร่วมแสดงความเห็น

แสดงความคิดเห็น next