นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

สังคมและสิ่งแวดล้อม

Delta Signs MOU for Higher Education Sandbox Project with Industry Leaders and MHESI in Thailand

เดลต้าร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำ สอวช.และสวทช. ในโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทชั้นนำเซ็นต์ลงนามความร่วมมือโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

อ่านต่อ next
มีนาคม 28, 2567
ดูเพิ่มเติม next