นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

สังคมและสิ่งแวดล้อม

Delta Singapore Beach Cleanup

อาสาสมัครเดลต้า สิงคโปร์ รวมตัวกันปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เดลต้า สิงคโปร์ ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นกิจกรรม ESG ครั้งแรกของปีด้วยการทำความสะอาดชายหาดที่ Pasir Ris Beach

อ่านต่อ next
พฤษภาคม 23, 2567
ดูเพิ่มเติม next