นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ความสำเร็จ

Delta Maintains Excellent Rating in 2023 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies for 8t

เดลต้าคงอันดับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ยังคงอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 104% ในผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่เดลต้าได้รับคะแนนสูงสุด

อ่านต่อ next
มกราคม 23, 2567
ดูเพิ่มเติม next