นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

สวัสดี

Working Together for a Better Tomorrow

ทำงานร่วมกันเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

วันแรงงานสากลหรือวันแรงงานตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการทำงานหนักของทุกคนตลอด 35 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

อ่านต่อ next
พฤษภาคม 20, 2567
ดูเพิ่มเติม next