นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ข่าวเด่น

High Power Behind Cool Tech: Delta Thailand R&D Technology, Industry and Career Development Sharing

พลังที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง: การแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม และการทำงานที่เดลต้า ประเทศไทย

ในสัมภาษณ์พิเศษนี้ เราได้รับโอกาสที่หาได้ยากในการเจาะลึกแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นแผนกที่สำคัญที่สุดแผนกหนึ่งของเดลต้า ประเทศไทย

อ่านต่อ next
มกราคม 23, 2567
ดูเพิ่มเติม next