นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ข่าวเด่น

The United Nations SDGs and their impact on ESG investing

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติและผลกระทบต่อการลงทุน ESG

เมื่อพูดถึงการลงทุนที่ยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และ ESG คืออะไร รวมไปถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่แปรผันระหว่างสองสิ่งนี้

อ่านต่อ next
กันยายน 10, 2566
ดูเพิ่มเติม next