นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ชาวเดลต้า

DET Voices #18 Continuous Improvement in Work and Life
รอบรั้วเดลต้า

DET Voices #18 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการทำงานและชีวิต

Kaizen หรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตในอุตสาหกรรมการผลิต ที่เดลต้าเราเองก็สนับสนุนให้ทุกคนมองหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

อ่านต่อ next
กันยายน 22, 2566
ดูเพิ่มเติม next