นิตยสารออนไลน์รายสองเดือนสำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
นิตยสารออนไลน์รายสองเดือน
สำหรับครอบครัวเดลต้าที่เพียรพยายามในการทำงาน
ประจำภูมิภาคอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย

ชาวเดลต้า

Be the Salt of the Earth: Delta Industrial and Medical Power Sales Director Shares How to Lead with
บทสัมภาษณ์แบบใกล้ชิด

จงเป็นคนที่ทุกคนต้องการ: ผู้อำนวยการฝ่ายขายพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ของเดลต้าแบ่งปันวิธีการเป็นผู้นำผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การขายคือปลายหอกหรือแนวหน้าของทุกธุรกิจ การขายและการตลาดคือหน้าตาของบริษัทสำหรับคู่ค้าและลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการทั้งหมด

อ่านต่อ next
มกราคม 23, 2567
ดูเพิ่มเติม next